fbpx
POSLA IMA, SAMO GA TREBA NAĆI

CENOVNIK

pogledajte naš cenovnik

1 Lakši fizički poslovi i poslovi za koje nije potrebna posebna stručna sprema, kao što su: kuvanje i raznošenje kafe, ispisivanje adresa, ekspedicija pošte, fotokopiranje, slaganje i povezivanje materijala, poslovi portira, konobara, servirki, redara, telefonista, spremačica i drugi slični poslovi. Neto sat – 220.00
2 Cenovnik poslova za koje je potrebna srednja školska sprema ili povećan fizički napor, kao što su:
poslovi daktilografa, rad na kompjuterima, tehničko crtanje, knjiženje, blagajna, sekretarice, medicinske sestre, vozači, konobari, kuriri izvan zgrade, poslovi u kuhinjama i servisima za pranje, spremačice u bolnicama, proizvodnim halama i magacinima i drugi slični poslovi.
Neto sat – 240.00
3 Poslovi za koje je potrebna viša školska sprema, posebna obučenost i povećan fizički napor u otežanim uslovima kao što su magacini, proizvodne hale, otvoren prostor, čišćenje kruga i drugi slični poslovi. Neto sat – 320.00
4 Teži fižički poslovi, kao što su: prenos arhive, raščišćavanje dvorišta i hala, utovar istovar pića, mesa i druge kabaste robe i slični poslovi. Neto sat -300.00
5 Cenovnik poslova za koje je potrebna visoka stručna sprema, potpuno znanje stranih jezika ili druga posebna znanja i obučenost, i teški fizički poslovi kao što su: utovar, istovar, prenos nameštaja, građevinskog materijala, rad na gradilištu i drugi slični poslovi. Neto sat -360.00
6 Poslovi koji traju jedan ili dva dana (do 8 časova dnevno) Neto Dan -2.500.00
7 Poslovi koji se obavljaju više dana , a traju manje od 5 časova dnevno Neto Dan -1600.00
8 Dežurstvo na sajmu (domaćica standa) Neto Dan – 3600.00
9 Dnevnica u građevinarstvu Neto Dan – 2700.00-3000.00