fbpx
POSLA IMA, SAMO GA TREBA NAĆI
otvaranje firme

Otvaranje Firme – Postupak

Pre svega, u zakonu o privrednim društvima ne može se naći reč „firma“. Zakonski termini su sledeći:

Kako otvoriti firmu?

Bez obzira na to šta odlučite da osnujete znajte da „kako otvoriti firmu“ nije bauk. Za otvaranje firme potrebno je proći kroz sledeći proces. Najpre je potrebno da podnesete Registracionu prijavu. Rešenje o registraciji se dobija u Agenciji za privredne registre (APR) ili u opštini ukoliko ona ima dozvolu od APR-a, odnosno potpisan ugovor sa APR-om. Agencija će Vam izdati rešenje o registraciji u roku od 5 dana od podnošenja zahteva.

U slučaju da registraciona prijava za otvaranje firme nije pravilno popunjena, ili postoje neki nedostaci, APR će odbiti Vašu prijavu, kao i navesti zbog čega ste odbijeni i uputstvo kako da te nedostatke otklonite. Zato je jako bitno da unapred pripremite svu potrebnu dokumentaciju i pravilno i potpuno popunite Vašu registracionu prijavu. Ukoliko je Vaša prijava odbijena, imate rok od 30 dana da ponovite prijavu pozivajući se na isti broj, uz neophodnu doplatu od 50% od inicijalne takse.

U rešenju o registraciji firme se nalazi Vaš poreski identifikacioni broj (PIB) koji Vam je neophodan za sve poslovne transakcije. PIB Vam dodeljuje Poreska uprava, a prijavu poreskoj upravi obavlja APR umesto Vas.

Rešenje o registraciji dobijeno od APR-a je potrebno odneti pečatorescu i banci kako biste dobili pečat i otvorili poslovni račun. Iako zakonom niste u obavezi da posedujete pečat, većina institucija ga i dalje zahteva. Da biste izradili pečat, potrebno je da pečatorescu dostavite kopiju Rešenja o registraciji, kao i da mu date original na uvid. Otvaranje računa u banci je poseban proces za svaku od banaka, pa je potrebno da se raspitate koje usluge koja banka priža, a nakon toga i koji su to uslovi koje Vaša odabrana banka zahteva. U svakom slučaju, koju god banku da izaberete, moraćete da dostavite original OP obrasca, kao i da overite pečatom svu potrebnu dokumentaciju. Takođe, Agencija za privredni registar podnosi prijavu o postojanju firme fondovima za penziono i zdravstveno osiguranje i prijavljuje Vas kao osiguranika.

Ukoliko Poreska uprava ili Banke ustanove da nešto nije u redu sa podacima koje si naveo u dokumentaciji prilikom prijave u APR-u, Agencija će Vas obavestiti o tome, a prijavu kod tih ustanova ćete morati da podnesete sami. Morate, takođe, imati u vidu da nećete moći da se prijavite u fondovima za penziono i zdravstveno osiguranje ukoliko nemate PIB, što znači da je jako bitno da pravilno popunite svu dokumentaciju i u potpunosti dostavite sve što je potrebno.

I eto odgovora na pitanje „kako otvoriti firmu“, zaista nije veliki bauk, kako je inače predstavljeno, zar ne?

Koja dokumenta su potrebna za otvaranje firme?

Pre podnošenja Registracione prijave, za otvaranje firme je potrebno da nabavite i popunite određenu dokumentaciju koja varira u zavisnosti od toga koji oblik organizovanja odlučite da otvorite, kao i da overite svoj potpis pred nadležnim organima za overu – opštine ili suda. Neka dokumenta je potrebno izvaditi u više originalnih primeraka, pošto se zahtevaju na više različitih mesta. Nemojte da zaboravite da prilikom overe dokumenata jedan original uvek mora da ostane kod organa koji je nadležan za overu.

APR Obrasci

Za osnivanje firme će Vam biti potrebni sledeći obrasci:

Za registraciju privrednog drustva, potrebna su, pored navedenih, i sledeća dokumenta:

 Kako otvoriti firmu

Vrste Preduzeća – organizacioni tipovi

Kako otvoriti firmu može svako, to ipak nije za sve. Otvaranje firme znači da ste spremni na veliku odgovornost koju to nosi, odgovornost prema zaposlenima, prema tržištu i državi. Za osnivanje firme će Vam biti potrebno znanje i o tipovima firmi koji postoje da biste znali koji tip najviše odgovara Vašim mogućnostima i potrebama Vašeg poslovanja.

Preduzetnik

Preduzetnik je registrovano fizičko lice koje sve delatnosti, koje su dozvoljene zakonom, koje obavlja, obavlja radi sticanja dobiti. Preduzetnik je u potpunosti vezan za svoje preduzeće i za njega odgovara svom svojom imovinom. Imovina preduzeća i imovina preduzetnika su nerazdvojive i sva imovina, prava i obaveze pripadaju i odnose se na preduzetnika.

Prednosti:

Nedostaci:

Ortačko društvo

Ortačko društvo predstavlja tip preduzeća organizovano od strane dva ili više fizičkih ili pravnih lica radi obavljanja određenih poslova pod zajedničkim imenom i čiji je krajnji cilj sticanje profita.

U ortačkim društvima svi članovi imaju neograničenu solidarnu odgovornost za sve obaveze ortačkog društva. Udelom među ortacima slobodno raspolažu ortaci među sobom.

Komanditno društvo

Komanditno društvo predstavlja društvo više lica koji obavljaju neku delatnost pod zajedničkim imenom u cilju sticanja profita. Razlika između Komanditnog društva i Ortačkog društva je u tome što osnivanje firme u vidu Komanditnog društva obavljaju bar jedan ortak koji ima neograničenu obavezu prema poveriocima društva i barem jedan koji odgovara ograničeno, do visine sopstvenog uloga u društvu. U Komanditnom društvu postoje dve vrste lica, komplementari i komanditori.

Prednosti:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Društvo sa ograničenom odgovornošću predstavlja društvo kapitala. Predstavlja prelazni oblik između ortačkih i akcionarskih društava. Prednosti u odnosu na akcionarsko društvo su u tome što je nivo formalnosti procedura i unutrašnje organizacije u društvima sa ograničenom odgovornošći znatno manji. Zbog toga osnivanje doo uopste nije loša ideja.

Ulozi članova ovog društva predstavljaju početni kapital preduzeća, a članovi stiču svoja upravljačka prava srazmerno sa visinom svog uloga namenjenog za osnivanje doo. Takođe, članovi Društva sa ograničenom odgovornošću za obaveze društva odgovaraju samo do visine svojih uloga. Udelima članova se može trgovati.

Sva Društva sa ograničenom odgovornošću u svom nazivu sadrže sufiks d.o.o.

Akcionarsko društvo

Kapital akcionarskog društva je podeljen na određen broj akcija, a sve akcije imaju jednake iznose. Vlasnici preduzeća koje predstavlja Akcionarsko društvo su akcionari. Kupovina i prodaja akcija se vrši na tržištu kapitala. Sva Akcionarska društva u svom nazivu sadrže sufiks a.d.

Akcionarsko društvo ima gomilu prednosti u odnosu na prethodno navedene tipove organizovanja preduzeća. Pre svega, mnogo je lakše doći do velikog početnog kapitala pošto Akcionarsko društvo omogućava da se veliki iznos kapitala dobija iz velikog broja manjih uloga. Akcionari, kao vlasnici akcija društva, imaju određena prava, u odnosu na svoj udeo u ukupnom kapitalu, a odgovaraju za delatnosti preduzeća samo u visini svog uloga. Neka od prava akcionara su sledeća:

Akcionarska društva predstavljaju dominantan oblik organizacije preduzeća zbog navedenih, a i mnogih drugih prednosti. Jako velika prednost je i ta što je uprava i vlasništvo preduzeća odvojeno, naime, akcionarskim društvom rukovodi profesionalni menadžment koji biraju akcionari i koji direktno odgovara akcionarima za sve svoje postupke.

Nakon što ste osnovali vašu firmu naredni korak je da pronađete kvalitetan kadar koji će vašem poslovanju biti garant svetle budućnosti. Omladinska zadruga je rešenje svih potencijalnih problema koji mogu pratiti potragu za odgovornim radnicima.

Poslednje sa bloga

samozaposljavanje

Samozapošljavanje: Kako Postati Sam Svoj Gazda?

Da li već duže vreme bezuspešno tragate za poslom ili ste nezadovoljni svojim trenutnim položajem u kompaniji za koju radite? Imate preduzetnički duh i dobru biznis ideju koju želite da sprovedete u delo? Razmišljate o tome kako pokrenuti svoj posao? Ukoliko je Vaš odgovor potvrdan, samozapošljavanje predstavlja najbolje rešenje ovog problema. Možda je baš sada…

otvaranje firme

Otvaranje Firme – Postupak

Pre svega, u zakonu o privrednim društvima ne može se naći reč „firma“. Zakonski termini su sledeći: Preduzetnik Komanditno društvo Ortačko društvo Društvo sa ograničenom odgovornošću Akcionarsko društvo Kako otvoriti firmu? Bez obzira na to šta odlučite da osnujete znajte da „kako otvoriti firmu“ nije bauk. Za otvaranje firme potrebno je proći kroz sledeći proces.…

kako dodatno zaraditi

Kako Dodatno Zaraditi?

Statistika, ali pre svega stvarnost života u Srbiji, svedoči da <a href="http://www zyban weight loss.paragraf.rs/statistika/01_stat.htm” target=”_blank”>prosečna zarada ne može biti dovoljna za lagodan život. U mnogim slučajevima ova zarada nije dovoljna za podmirivanje osnovnih potreba pa se sve više ljudi odlučuje da zaradi nešto sa strane. Europa PTŽ vas savetuje kako dodatno zaraditi bez ikakve…