fbpx
POSLA IMA, SAMO GA TREBA NAĆI

Potrebni radnici?

 Europa PTŽ je rešenje!

Poštovani poslodavci,

Želimo da Vam ponudimo saradnju – ukoliko su Vam potrebni radnici na privremenim i povremenim poslovima, sezonskim poslovima ili usled povećanog obima posla na svim poslovima za koje se ne zasniva radni odnos, a postoji potreba za određenim brojem radnika.
Zadruga radi po principu “hitnog servisa”, to znači da ukoliko su Vam potrebni radnici ona Vam može obezbediti radnike na telefonski poziv na bilo kojoj lokaciji u Beogradu, po vrlo povoljnim uslovima.
Naša organizacija ima 5000 kandidata – članova zadruge svih zanimanja i profila stručnosti i sa iskustvom ako je to potrebno.

OSTVARUJEMO SARADNJU SA OKO 7000 PRAVNIH LICA U BEOGRADU I SVIM VECIM GRADOVIMA U SRBIJI, MEĐU KOJIMA SU VELIKA JAVNA I DRUŠTVENA PREDUZEĆA, DRŽAVNE USTANOVE, INSTITUTI, VIŠE DOMAĆIH I INOSTRANIH BANAKA, KAO I VELIKI BROJ PRIVATNIH PREDUZEĆA I RADNJI IZ SVIH PRIVREDNIH GRANA. SARAĐUJEMO I SA NEVLADINIM I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA U BEOGRADU.

Napominjemo da je ovaj vid angažovanja radnika za poslove privremenog karaktera, za koje se ne zasniva radni odnos, ujedno i najpovoljniji za poslodavca sa finansijskog aspekta, s obzirom da je procenat zakonskih obustava najniži u odnosu na druge legalne načine angažovanja radnika.

Takođe veliki broj marketing agencija u Srbiji za potrebe promocije i poslovne prezentacije ili za sajamske priredbe preko nas angažuje studente ili nezaposlena lica na ovim poslovima, u čemu imamo veliko iskustvo i dobru kadrovsku popunjenost.

POTREBNI RADNICI?

VREME JE DA ISKORISTITE VELIKE MOGUĆNOSTI I KADROVSKI POTENCIJAL ZADRUGE DA SEBI OBEZBEDITE DOBRE SARADNIKE.

Ovom ponudom omogućavamo Vam angažovanje naših članova koji u potpunosti ispunjavaju uslove za kvalitetno i ažurno obavljanje poslova definisanih od strane potencijalnog Poslodavca, kao što su:

– administrativni poslovi,
– rad na sajamskim štandovima,
– lepljenje dekleracija,
– utovar i istovar robe,
– poslovi čišćenja,
– ostali poslovi,
– kao i organizovanje zadrugara radi obavljanja poslova privremene zamene odsutnog radnika, povećanog obima rada, za koje Poslodavac nema obavezu zasnivanja radnog odnosa ili dok traje postupak prijema u radni odnos.

U zavisnosti od toga kakvi su Vam potrebni radnici, tj. u zavisnosti od potražnje poslodavca članovi zadruge mogu biti angažovani i na duži vremenski period.

U slučaju ostvarivanja poslovne saradnje uslove bismo definisali trajnim Ugovorom o poslovnoj saradnji između Zadrugara, Poslodavca i Zadruge, kao i izdavanjem Uputa – Ugovora pre početka obavljanja poslova, čija je važnost 30 kalendarskih dana i na osnovu koga se vrši isplata ostvarene zarade.

Obračunatu naknadu za rad Zadruga uplaćuje na tekući račun zadrugara, dan nakon uplate Poslodavca. Zadruga za sve radno angažovane članove koji nisu redovni učenici i studenti do 26 godina starosti uplaćuje PIO i prijavljuje ih nadležnom fondu za PIO.

U slučaju da su Vam potrebni radnici i da ste zainteresovani da koristite naše usluge, molimo Vas da nas kontaktirate na adresu ili navedene brojeve telefona kako bi naši predstavnici detaljnije prezentirali način saradnje, cenovnik, usluge i druge zakonske pogodnosti za ovakvu vrstu posla.

Za sve detaljnije informacije stojimo Vam na raspolaganju, jer “potrebni radnici” više ne predstavlja nikakav problem!

Srdačan Pozdrav,
OZ “Europa PTŽ”

Postavite Oglas Za Posao

Ime Firme

Pozicija posla

Opis posla

Broj radnika

Broj telefona

Email

Grad

captcha