fbpx
POSLA IMA, SAMO GA TREBA NAĆI

Zakon o zadrugama

dodatni propisi

Na ovoj stranici možete pronaći sva dokumenta vezana za zakone o zadrugama, to podrazumeva sve propise vezane za rad preko i saradnje sa omladinskom zadrugom. Zakon o zadrugama štiti kako radnike tako i poslodavce što rad preko Studentske zadruge Europa PTŽ čini olakšavajućim i efikasnijim od standardnog a samu zadrugu sjajnim posrednikom.

Važno: Od 01.01.2016. godine radna knjižica je prestala da važi kao „dokument“ pošto se sada svi podaci pohranjeni u njoj mogu naći u svojoj elektronskoj formi (u Centralnom registru – PIO fondu) Novonastala situacija ujedno je učinila nepotrebnom postojeću radnu knjižicu i kao dokument koji se ranije dostavljao na uvid u omladinsku zadrugu.

Novi Zakon o zadrugama 29.12.2015. godine, a koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br.112/2015 i stupio na snagu 07.01.2016 godine, uveo je značajnu izmenu starosnog limita za osobe koje mogu da pristupe zadruzi i potpišu ugovor sa poslodavcem za rad preko iste. Novina koju donosi zakon o zadrugama je da se zadrugarom može biti do navršenih 30 godina starosti (dok je prethodni limit podrazumevao starost do 35 godina).

Kao bitno ističemo da na snazi i dalje stoji odredba o dužini trajanja svakog pojedinačnog ugovora o privremenim poslovima (što podrazumeva trajanje od 120 dana), jer Zakon o zadrugama nije to pitanje posebno regulisao, primenjuje se odredba Zakona o radu cl.197. i cl.198.

zakon-o-zadrugama-i-dodatni dokumenti